Nghe Pimsleur Online

LƯU Ý:

– Phần chữ (text) được copy từ sách pimsleur

– Các bài học là file MP3 nên sẽ không co Video hoặc khi mở bạn sẽ không thấy hình.

– Các phần chữ (text) chỉ thấy khi bạn mở sách ra xem.

– Không lạm dụng phần chữ (text) bạn chỉ xem sơ qua để biết mặt chữ

Huong dan cach hoc pimsleur 150 Nghe Pimsleur Online

PHẦN BÀI NGHE PIMSLEUR

PHẦN BÀI NGHE – BÀI MỘT

A: Excuse me, Miss! Do you understand Vietnamese?
B: No, Sir. I don’t understand Vietnamese.
A: I understand a little English.
B: Are you Vietnamese?
A:Yes, Miss.

A: Xin lỗi chị. Chị có hiểu tiếng Việt không?
B: Không, thưa anh. Tôi không hiểu tiếng Việt.
A: Tôi hiểu một chút tiếng Anh.
B: Anh là người Việt Nam phải không?
A: Vâng, thưa chị.

PHẦN BÀI NGHE – BÀI HAI

A: Excuse me, Sir. Do you understand English?
B: A little.
A: Are you Vietnamese?
B: Yes. Do you understand Vietnamese, Miss?
A: No, I don’t. I don’t understand Vietnamese.

A: Xin lỗi anh. Anh có hiểu tiếng Anh không?
B: Một chút.
A: Anh có phải là người Việt Nam không?
B: Vâng. Chị có hiểu tiếng Việt không, thưa chị?
A: Không, tôi không hiểu tiếng Việt.

Mua Pimsleur 150 Nghe Pimsleur Online

PHẦN BÀI NGHE – BÀI BA

A: Hello, Sir! How are you?
B: Fine. Thank you, Ma’am.
A: Oh, you understand English.
B: Yes, a little, not very well.
A: Are you Vietnamese?
B: Yes, I’m Vietnamese.
A: You understand English very well.
B: Thank you, Ma’am.

A: Xin chào anh. Anh có khỏe không?
B: Cảm ơn Bà, tôi khỏe.
A: Ồ, anh hiểu tiếng Anh.
B: Vâng, tôi hiểu một ít, không tốt lắm.
A: Anh là người Việt Nam phải không?
B: Vâng, tôi là người Việt Nam.
A: Anh hiểu tiếng Anh rất tốt.
B: Cảm ơn Bà.

PHẦN BÀI NGHE – BÀI BỐN

A: Excuse me, please. Are you American?
B: Yes, I’m American.
A: Do you understand Vietnamese?
A: No, I’m sorry. I don’t understand Vietnamese. Are you Vietnamese?
B: Yes, but I understand a little English.
A: You understand very well.
B. Thanks!

A: Xin lỗi, chị có phải là người Mỹ không?
B: Vâng, tôi là người Mỹ.
A: Chị có hiểu tiếng Việt không?
B: Không, rất tiếc. Tôi không hiểu tiếng Việt. Anh có phải là người Việt Nam không?
A: Vâng, tôi là người Việt Nam. Nhưng tôi hiểu một chút tiếng Anh.
B: Anh hiểu rất tốt.
A: Cảm ơn chị!

Mua Pimsleur 150 Nghe Pimsleur Online

PHẦN TẬP ĐỌC PIMSLEUR

sach bai doc 1 Nghe Pimsleur Online

sach bai doc 2 Nghe Pimsleur Online

Mua Pimsleur 150 Nghe Pimsleur Online

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (41 votes cast)
Nghe Pimsleur Online, 4.3 out of 5 based on 41 ratings

Nhật Xét